top of page

"Çok kıymet verdiğim üç şey var: Birincisi sadelik, ikincisi sabır, üçüncüsü merhamet."   

                                                                                                                                                                   Lao Tzu

"Basitlik, gerçek ve doğallık - bunlar tüm sanat eserlerinde güzelliğin üç büyük ilkesidir."   

                                                                                                                                                                   K. Gluck

Bio

Çevre sorunlarına duyarlı minimalist bir Endüstriyel Ürün Tasarımcısıyım. Profesyonel deneyimlerim çok çeşitli sergileme tasarımları ve mekan tasarımlarını kapsar. Çalışma hayatımın 12 yılını İstanbul’da, son 3 yılımı ise yurt içinde ve yurt dışındaki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları için proje/saha sorumlusu olarak Afrika’da ve Hindistan’da geçirdim. Yerel yönetimler, müteahhitler, tedarikçiler ve yerel topluluklarla koordineli olarak sürdürülebilir kalkınma projeleri (su, enerji, tarım) ve eğitim projeleri yürütmekteydim.  Şimdi  ise çiftçilik yapan ailemden "coğrafyanın ve toprağın kadim bilgilerini" öğrenmek için ve permakültür pratikleri yapmak için doğduğum yere; Artvin’e  yerleştim.

Bazen gezi maksatlı bazen de görev amaçlı yer küredeki 4 kıtaya ve 10 farklı ülkeye yaptığım seyahatlerim, bana tüm gezegenimizle ve tüm kültürlerle yakından bağ kurmayı ve yüreğimi genişletmeyi öğretti. Bu sayede tüm yaşam koşullarına adapte olabiliyorum. Edindiğim deneyimler bana birinci sınıf bir liderlik ve işbirliği becerileri de dahil olmak üzere çok yönlü bir kişilik kazandırdı. Çekinmeden insiyatif alabilen, gerektiğinde hızlı kararlar alıp hızlı hareket edebilen, gerektiğinde ise sabredebilen, takım çalışmasına ve dayanışmaya inanan, özdisipiline ve özgüvene sahip bir profile sahibim. 

 

Evrensel sanat ve edebiyatla yakından ilgileniyorum. Hikayeler yazmayı ve hikayeleri yaşamayı çok seven bir hikaye anlatıcısıyım. Hayatımızda olumlu değişiklikler üretmek için bir zihinsel imgeleme sanatı olan "yaratıcı görselleştirme'nin" gücüne inanıyorum.

Üç boyutlu modelleme, teknik çizim, ölçeklendirme ve sunum programlarını iyi seviyede kullanabiliyorum. Kullandığım bilgisayar programları; 3D Studio Max, AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator ve Office programlarıdır.

Keyboard and Mouse

Mobile

+90 5533442227

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page